Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Về nơi nguồn cội

Lễ tế Rằm tháng 7 năm 2006






Phim được làm tháng 7- 2006. Lúc bấy giờ Gia phả chưa được phục dựng, tư liệu về dòng tộc ít ỏi do đó một vài thông tin về Tổ tiên thể hiện trong phim chưa được chính xác. Rất mong quí vị và bà con dòng họ thông cảm.


Không có nhận xét nào: