Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

LỜI NGỎ


Kính cáo cùng bà con cô bác dòng họ NGUYỄN DUY ở Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An.

Hôm nay, 18 tháng Ba năm 2018, tức mồng 2 tháng Hai năm Mậu Tuất, trang WEB Họ Nguyễn Duy - Xuân Lâm ra đời tại địa chỉ http://honguyenduyxuanlam.blogspot.com/