Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

VỀ VIỆC CẬP NHẬT GIA PHẢ


Gia phả không phải là thứ nhất thành bất biến. Thời xa xưa, do hoàn cảnh lịch sử xã hội, điều kiện thông tin, in ấn hạn chế nên một cuốn gia phả soạn ra có thể tồn tại hàng trăm năm, ít có sự bổ sung, cập nhật.

Phả đồ Nguyễn Duy tộc Xuân Lâm

Phả đồ Nguyễn Duy tộc Xuân Lâm


Phả đồ chi Giáp (chi đại tôn)

Phả đồ chi Giáp (chi đại tôn)

Phả đồ chi Ất (chi 2)

Phả đồ chi Ất (chi 2)

Vài nét về lịch sử và truyền thống dòng họ Nguyễn Duy - Xuân Lâm

I. Vài nét về lịch sử và truyền thống dòng họ Nguyễn Duy - Xuân LâmThôn 3 Xuân Lâm, nơi khởi thủy của dòng họ Nguyễn Duy – Xuân Lâm. Ảnh Nguyễn Duy Xuân.

1. Người gây dựng cơ nghiệp tổ tiên – Đức Thủy tổ Nguyễn Mạnh Công

Đức Thủy tổ Nguyễn Mạnh Công (Nguyễn Duy Công) sinh ngày 20-6 năm 1749. Ngài là con trai thứ ba của Cụ Nguyễn Duy Năng - hậu duệ đời thứ bảy của Đô uý Hàn Lâm Tri Chế Cáo, Tiến sĩ Nguyễn Bá Ký – chắt của Tri phủ Hưng Nguyên Nguyễn Duy Nhân.