Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Đại hội dòng họ Nguyễn Duy Nghệ An - Hà Tĩnh lần thứ nhất

Đại hội dòng họ Nguyễn Duy Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ diễn ra hồi 7h ngày 01/12/2019 tại Chợ Cồn, Thanh Chương, Nghệ An.
Trân trọng kính báo bà con dòng họ khắp mọi miền đất nước, thu xếp thời gian về dự.
Ban Tổ chức