Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

LỜI GIỚI THIỆU
   Từ năm 1964, sau khi cuốn Gia phả gốc của gia tộc Nguyễn Duy Xuân Lâm bị cháy do hỏa hoạn, đến nay sau hơn nửa thế kỉ, Gia phả của dòng họ mới được phục dựng.