Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

Kết quả anh em con cháu dòng họ đóng góp tự nguyện (ngoài suất đinh theo quy định) đợt 1

 Ngay sau khi họ tộc quyết định xây dựng Nhà thờ mới với kinh phí dự kiến 1.200.000 đồng, Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ đã nhận được kết quả đóng góp bước đầu của bà con trong dòng họ với số tiền 307.000.000 đồng.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ THỜ MỚI

 Ngày 10/8/2022, Trưởng tộc Họ Nguyễn Duy Xuân Lâm ký ban hành quyết định của Hội đồng Gia tộc về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ mới do ông Nguyễn Duy Khang, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc làm trưởng ban. 

LỜI KÊU GỌI CON CHÁU CÔNG ĐỨC XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN DUY XUÂN LÂM

 Ngày 10/8/2022, Hội đồng gia tộc Họ Nguyễn Duy tại Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An ra lời kêu gọi các chi tộc, anh em, con cháu nội ngoại, dâu rể của dòng họ đang công tác ở trong và ngoài nước đóng góp xây dựng Nhà thờ mới.