Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NHÀ THỜ MỚI

 Ngày 10/8/2022, Trưởng tộc Họ Nguyễn Duy Xuân Lâm ký ban hành quyết định của Hội đồng Gia tộc về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Nhà thờ mới do ông Nguyễn Duy Khang, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc làm trưởng ban. 

Phó ban trực ông Nguyễn Duy Quế. 

Các phó ban khác gồm: ông Nguyễn Duy Châu, ông Nguyễn Duy Long (Thịnh), ông Nguyễn Duy Hà (Lân), ông Nguyễn Duy Xuân.

Mời xem toàn văn quyết định trong ảnh sau:Bài QTV


Không có nhận xét nào: