Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2022

Chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng

 Sáng 27/5/2022, Hội đồng Khoa kỹ thuật quản lý Đại học Padova (Italy) tổ chức thành công buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh (NCS) sau khi hoàn thành khóa học tại Trường.

Tân TS Nguyễn Duy Hưng
Tân TS Nguyễn Duy Hưng