Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Báo cáo thành tích Đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm

Nhân dịp xã nhà (Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An) tổ chức lễ đón danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào ngày 19-12-2020 sắp tới, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bản báo cáo thành tích đặc biệt xuất sắc của quê hương trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

Con cháu dòng họ Nguyễn Duy tự hào đã có những đóng góp xứng đáng vào thành tích to lớn của quê nhà. Trong đó tiêu biểu là Cụ Nguyễn Duy Đại (sinh năm 1930), cán bộ lão thành cách mạng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch xã vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, năm 1968; Đại đội trưởng xe thồ chi viện cho miền Nam năm 1972.

Một góc Xuân Lâm ngày nay
Một góc Xuân Lâm ngày nay