Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Thăm nhà thờ tổ Nguyễn Duy tại Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An.

Không có nhận xét nào: